Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2020

8266 d1a4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadusielecc dusielecc
7567 1d3a 500
Wycinki w termosie. 
Reposted fromhrafn hrafn viadusielecc dusielecc
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadusielecc dusielecc

„Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej”.

— Haruki Murakami

Reposted fromhrafn hrafn viadusielecc dusielecc

May 26 2020

5244 c05b 500
Reposted fromhrafn hrafn viaaisajo aisajo
Rób, co ci serce dyktuje. Najwyżej potem będziesz żałować.
— Grażyna Jeromin-Gałuszka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaisajo aisajo
0712 2b9f
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaelinela elinela
Jestem niestety zawsze przekonany, że ludzie naprawdę mają na myśli to, co mówią i czuję się bardzo dotknięty, gdy stwierdzę, że kłamią albo bawią się moim kosztem.
— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
6480 dd41
Reposted fromsoftboi softboi viaaisajo aisajo
[...] prawie niemożliwe jest zrobić coś dobrze, gdy próbuje się robić wszystko.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 25 2020

Czasem bycie normalnym i robienie rzeczy, które wydają się proste i powszednie, wymaga nadludzkiego wysiłku. Wszyscy są tacy osamotnieni
— Rachel Joyce
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
Nie hoduj w sobie więcej niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści
— Charles Bukowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

May 24 2020

6151 7e2f 500
Reposted from0 0 viaaisajo aisajo
Jakoś taki jestem smutny chyba w sumie. Lubię się czasami powygłupiać, ale tak naprawdę to chyba jestem taki jakiś smutny. Nie chce mi się za bardzo śmiać. Z czego tu się śmiać? Co ma być takiego fajnego? Nie no, fajnie, generalnie jest fajnie, ale tak w ogóle to jak się tak pomyśli o tym wszystkim, co się dzieje i o tym, że człowiek jeszcze musi parę rzeczy zrobić w życiu to jakoś mnie to specjalnie nie zachęca.
— Robert Więckiewicz / uwielbiam go za to, naprawdę.
Reposted fromtwice twice viahormeza hormeza
8974 5757 500
8885 1b08 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...