Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCajmel Cajmel
9640 c0b7 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaCajmel Cajmel
8489 b5c2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaveronica-o veronica-o
5968 2588
5402 8ad1 500

January 17 2020

1201 060b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
7989 adfd 500
8082 1969
Reposted fromhrafn hrafn viamothsdevourer mothsdevourer
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viacarmenluna carmenluna
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viacarmenluna carmenluna

January 16 2020

7945 1194 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamothsdevourer mothsdevourer
7669 9ad5 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamothsdevourer mothsdevourer
TO NIE MY. 
TONIEMY 
Reposted fromhrafn hrafn viamothsdevourer mothsdevourer
8030 dac6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamothsdevourer mothsdevourer

- Kochasz go? 

- Uważasz, że to jest dobre pytanie o ósmej rano? 

- No widzisz, gdybyś go kochała, powiedziałabyś "tak" nawet o północy.

— "Szpilki na Giewoncie"
Reposted fromriseme riseme vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted fromshakeme shakeme
Mój tata zwykł mnie ostrzegać, że diabeł nie ma rogów i wideł, on pojawia się jako najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałeś. Sprawi, że się śmiejesz. Sprawi, że poczujesz się dobrze. Zrobisz rzeczy, o których nigdy byś nie pomyślał że możesz zrobić, a on powie ci, że to w porządku. I zanim się zorientujesz, sprzedasz mu swą duszę.
— Nina G. Jones - Dług.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vianieobecnosc nieobecnosc
chodź do mnie
Reposted fromdjLangley djLangley viapchamtensyf pchamtensyf
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie twój spokój, a w zamian oferuje ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vianieobecnosc nieobecnosc
Ludzie nauczą Cię jak prawdziwie kochać nie odwzajemniając Twojej miłości.  Ludzie nauczą Cię jak być swoim najlepszym przyjacielem porzucając Cię samego, gdy najbardziej będziesz potrzebował ich wsparcia.  Ludzie nauczą Cię jak wybaczać nie prosząc o Twoje przebaczenie.  Ludzie nauczą Cię czym jest prawda poprzez ich kłamstwa. Ludzie nauczą Cię uprzejmości poprzez ich cynizm.  Ludzie nauczą Cię czym jest prawdziwa głębia poprzez to, jak bardzo są płytcy. Ludzie nauczą Cię jak wzrastać poprzez ich stagnację. 
— Bartek Indygo
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl